2018 leadership hadassahמפגש ההנהלה הארצית נשות הדסה ישראל 2021 בביתה של לונה במודיעין.

 

 

 

 

 

2018 leadership hadassahהכנסת לתפקיד של הועד המנהל וועדת הביקורת, 2018
משמאל: מרים סטוויצקי *, מרגלית זימן, גילה שפירו, מיכל ברודני, תימי פלג, מיכל שמואלי, רבקה שריג, אביבה גור **, פיליס לוינסון, נירה גרינשטיין, אורה סלע ***
* ועדת ביקורת
** מזכירה רושמת
*** מכניסה לתפקיד, נשיאה ארצית לשעבר

 

 

 

Hanhala Artzi 2018ההנהלה הארצית 2018 (כולל נשיאיות סניפים)

Michal Shmueli President  NIRA Greenstein President crop
past national presidents
sylvia mehlman
מיכל שמואלי
נשיאת הדסה-ישראל 
 2019 - 
נירה גרינשטין
נשיאת הדסה-ישראל 
2016 - 2019
 נשיאות לשעבר: משמאל לימין:
שושנה ישראלי, הינדה בריקלין גרוס, אורה סלע,
אנאבל יובל, רוז ג'ושוע, פיליס לוינסון.
 סילויה מלמן
נשיאת הדסה-ישראל
1991-1989