Hadassah Israel promotes healthהדסה-ישראל מארגנת ימי עיון, סדנאות והרצאות בנושאי בריאות שונים לקהל הרחב בשיתוף עם המרכז הרפואי הדסה ולקבוצות שונות באוכלוסייה עם מוסדות בריאות מקומיים.