project cafe hadassah israelפרויקט "קפה שי"ח" הינו פרויקט ייחודי של הדסה-ישראל. המופעל ברחבי המדינה בשיתוף המרכזים לשלום המשפחה בעיריות. מתנדבות הארגון מפעילות מועדונים לנשים הנמצאות במצבי סיכון אשר חוו אלימות פיזית ונפשית. במועדונים המטופלות מקבלות העשרה חברתית ומקצועית, העצמה ושיפור בתפקוד בחיי היום יום וזוכות ליחס חם וליד מלטפת באווירה ידידותית במטרה לצאת ממעגל האלימות. (יצויין, כי חברות הדסה-ישראל עוברות הכשרה אצל העובדות הסוציאליות).