conf2023 collageסיכום כנס ארצי של הדסה- ישראל לשנת 2023

בתאריכים 9,10 לחודש ינואר התקיים בירושלים הכנס הארצי הפותח את השנה בהשתתפות כל חברות הדסה ברחבי הארץ. 

הנושא הוקדש השנה לעולים שהגיעו לארץ לאורך השנים ולעליות השונות מכל קצוות ארץ בעולם, ראינו הלכה למעשה בהתגשמות הנבואה מספר ישעיהו פרק ס׳ ״ שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו ובאו לך, בניך מרחוק יבואו ובנותיך על תאמנה״ ואכן גם אצלינו נוכחנו כי החברות הן,מארצות רבות מאוד. בכל רחבי העולם.

כיבדו אותנו בנוכחותם מרצים שונים אשר סיפרו את סיפור עלייתם ארצה בתוכם היו יו״ר הסוכנות דורון אלמוג ,אמנם יליד הארץ אבל המחירים שמשפחתו הקריבה לפני ואחרי קום המדינה  וכמובן פתח לנו חלון גדול בעשייה של הסוכנו ת ברחבי העולם בביאת העולים ארצה, ח״כ לשעבר רן כהן סיפר על העליה מעירק דרך סיפורו האישי  "מה קרה לילד סעיד".

דר׳ יגאל שלום  דיבר על העליה מתימן כ הגב׳ אילנה כהן שמנהלת וכוריאוגרפית לשעבר בלהקת ענבל הדגימה בריקודים והפעילה את כולנו על חיי הנשים בתימן. 

הגב׳ אלמז  ממויה פתחה בפנינו צוהר באמצעות הריקוד על מחוזות אתיופיה השונים ואת המשמעות של המחול האתיופי המשמש כשפה. 

את הערב סיימנו בקול תרועה רמה עם הופעה מרגשת בשירה של אילנה כץ וגל גרינברג אשר הצליחו לנער מכולנו את הרגליים למעגלי ריקוד חוצי סניפים וגילאים.

למחרת האזנו לקשיי הקליטה של עולים מארצות נוספות כמו רוסיה, בה סיפרה אלקס רייף״ הילדה עם הפפיון האדום"  על פער התרבויות ״ וחוויותיה ביום הראשון עם ילדי גן הילדים הישראליים, כשהופיעה לגן  נעולה בנעלי לק וגרביים לבנות עם שמלה חגיגית ופפיון אדום בשיער. 

בנוסף התעדכנו  על הקורה בביה״ח הדסה וקרן גרינברג נתנה הרצאה על הפרויקט החדש ״ אוריינות במזון״ ועל החשיבות שלו ללב ולחיים בריאים. ודוד האריס עדכן על הנעשה בהדסה העולמית.

לסיום  הכרנו והוקרנו את הנשיאות הפורשות והנשיאות החדשות , חברות מצטיינות בהתנדבותן קיבלו ציון לשבח ותעודות הצטיינות והוועד המנהל שלנו שנבחר בשנה זו הוצג בפני כולן. 

כנס הדסה- ישראל לשנת 23 הסתיים נפרדנו מחברותינו בסניפים השונים עד לכינוס הבא.