2018 leadership hadassah
מפגש ההנהלה הארצית נשות הדסה ישראל 2021 בביתה של לונה במודיעין.

2018 leadership hadassahהכנסת לתפקיד של הועד המנהל וועדת הביקורת, 2018
משמאל: מרים סטוויצקי *, מרגלית זימן, גילה שפירו, מיכל ברודני, תימי פלג, מיכל שמואלי, רבקה שריג, אביבה גור **, פיליס לוינסון, נירה גרינשטיין, אורה סלע *  (* ועדת ביקורת, ** מזכירה רושמת, *** מכניסה לתפקיד, נשיאה ארצית לשעבר)

 Hanhala Artzi 2018
ההנהלה הארצית 2018 (כולל נשיאיות סניפים)

past national presidents

נשיאות לשעבר
משמאל לימין: שושנה ישראלי, הינדה בריקלין גרוס, אורה סלע, אנאבל יובל, רוז ג'ושוע, פיליס לוינסון

Michal Shmueli President NIRA Greenstein President crop    
מיכל שמואלי
נשיאה ארצית
2019  - 
נירה גרינשטיין
נשיאה ארצית
2017 - 2019
רחל אורן
נשיאה ארצית
2014 - 2017
מרגלית זימן
נשיאה ארצית
2011 - 2014
    phyllis levinson 2001 shoshana israely 1999
נורמה פוטשניק
נשיאה ארצית
2007 - 2011
מרים גרייבר
נשיאה ארצית
2004 - 2007
פיליס לוינסון
נשיאה ארצית
2001 - 2004
שושנה ישראלי
נשיאה ארצית
1999 - 2001
hinda gross 1995 ora sela 1992 sylvia mehlman annabelle yuval 1986
הינדה בריקלין גרוס
נשיאה ארצית
1995 - 1999
אורה סלע
נשיאה ארצית
1992 - 1995
סילביה מלמן
נשיאה ארצית
1989 - 1992
אנאבל יובל
נשיאה ארצית 
1986 - 1989
rose joshua 1983      
רוז ג'ושוע
נשיאת הדסה-ישראל הראשונה
1983 - 1986